Hoe zingen zo weinig met zingen te maken kan hebben.

Alleen naar Londen.