GA NAAR BUITEN EN GENIET.

januari 03, 2019


Als een oude vrouw, met een rug zo stijf dat liggen pijnlijk is, rol ik moeizaam uit bed. Het is 5.30u op 3 januari en mijn lichaam straft me voor het feit dat ik gisteren de hele dag in bed lag: 'Je woont in Berlijn, mens. GA NAAR BUITEN EN GENIET.' Schreeuwt het tegen me in de vorm van fysieke onkunde.

Ik kan nog steeds niet helemaal geloven dat ik, in tegenstelling tot vorig jaar toen ik, in mijn glitterbroek, in Santpoort-Zuid het vuurwerk de lucht in zag gaan, 3 dagen geleden, in dezelfde glitterbroek, het vuurwerk ergens tussen Potsdamer Platz en de Brandenburger Tor mocht bewonderen. Het was niet helemaal het plan om ergens voor de Holocaust midden op straat te eindigen, want het doel was de schijnbaar spectaculaire show bij de Brandenburger Tor bij te wonen, maar de drukte liet ons niet bij het eindpunt aankomen. Dat maakte een jaarswisseling in Berlijn echter niet minder bijzonder.

Een jaar is voorbij gevlogen. 2018, je was me wat. Ik had vier verschillende banen, woonde op vijf verschillende plekken, reisde ongeveer 43.000 kilometer om 27 verschillende plekken te ontdekken. Ik performde in 18 verschillende shows met zoveel geweldige mensen om me heen. Maakte nieuwe vrienden voor het leven, terwijl mijn oude vrienden en mijn lieve familie die ik moest missen me trouw thuis opwachtten. Ik maak deel uit van twee nieuwe families, eentje op het toneel en eentje in het echt, vond zelf de grote liefde in Berlijn, Stockholm en de lama Miss Vanjie waar ik mee trouwde in Geiranger. Ik genoot van bijna alle 365 keer dat de zon onderging en voelde me, met het oranje van de horizon op mijn neus, dan altijd even extra gelukkig. Of het nou op zee was of in het park in Rotterdam tijdens mijn wekelijkse hardloop-rondje, vlakbij mijn tijdelijke appartement. Ik was overal en nergens, had geen thuis maar ook vijf thuizen en heb de zoektocht naar mezelf nooit zo intens beleefd als afgelopen jaar, terwijl ik er eigenlijk voor het eerst niet bewust mee bezig was. Misschien zit jezelf zijn wel niet in wie je bent, maar in hoe je naar de wereld kijkt en wat je vervolgens met de indrukken doet. En ik deed niet anders dan genieten. 365 dagen lang intens genieten.

Begin 2018 schreef ik: 'Rock my world and let the adventure begin'. En dat deed 2018 braaf. De world rocken letterlijk met een heftige storm op zee waardoor lopen en eigenlijk rechtop zitten, laat staan eten of mijn werk uitvoeren, te veel gevraagd was. Daarnaast is het avontuur zéker begonnen en het houdt nog lang niet op. Want hoe bijzonder is het dat ik, na al die geweldige avonturen van 2018, wéér vanuit het heerlijke Berlijn een blogje zit te typen?

Na een nachtelijk rondje schuivelen door het huis en nog minstens vier uur slaap, liep ik door de sneeuw op misschien wel mijn favoriete plek in Berlijn. Ik zag door de bomen de Berliner Dome opdoemen terwijl de stijfheid in mijn rug met iedere stap afnam. Oké, leven, je hebt gelijk, na een hele dag 'The Great British Bake-off' en 'Sims 4' is er niks fijner dan mijn grootste liefde in te duiken en nog meer mooie hoekjes te ontdekken. Bedankt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GO OUTSIDE AND ENJOY

I roll out of bed like an old woman, with a back so sore that laying down is painful. It's 5.30 am on the 3rd of January and my body is punishing me for the fact that I spend the last day in bed: 'You are living in Berlin, woman. GO OUTSIDE AND ENJOY.' It screams to me in the shape of physical ignorance.

I still can't fully believe that, in comparison to last year when I watched the fireworks go up in my glittery pants in Santpoort-Zuid, 3 days ago I got to admire the fireworks in the same glittery pants somewhere between Potsdamer Platz and the Brandenburger Tor. It wasn't exactly the plan to end somewhere in front of the Holocaust in the middle of the street, because the goal watch to see the apparently spectacular show at the Brandenburger Tor, but the crowd didn't let us reach our end point. That didn't make the new year in Berlin less special though. 

A year flew by. 2018, you were something special. I had four different jobs, lived in five different places, traveled around 43.000 km to discover 27 different places. I performed in 18 different shows with so many incredible people around me. I made new friends for life, while my old friends and family who I had to miss were still waiting for me to come home. I was a part of two new families, one on stage and one for real, found my own true love in Berlin, Stockholm and the llama Miss Vanjie who I married in Geiranger. I enjoyed almost all the 365 times the sunset and was truly happy in those moments the horizon made my nose orange. It didn't matter if it was at sea or in the park in Rotterdam during my weekly jogging-round near my temporary apartment. I was everywhere and nowhere, had no home and five homes and never felt the search for myself more than last year, even though I wasn't consciously aware with it. Maybe being yourself is not about who you are, but how you look at the world and what you do with those impressions. And all I did was enjoying. 365 days of enjoyment.

At the beginning of 2018, I wrote: 'Rock my world and let the adventure begin.' That is was 2018 did. Literary rock my world during a rough storm at sea where walking and sitting up, let alone eating or working, was too much to ask. Apart from that, the adventure definitely began and it's not gonna stop yet. Because how special is it that, after all those amazing adventures of 2018, I'm writing this little blog from my lovely Berlin again?

After a nightly shuffle around through my house and at least four more hours of sleep, I walked through the snow at maybe my favorite place in Berlin. I saw the Berliner Dome through the trees while the stiffness in my back decreased with every step. Ok, life, you are right. After a whole day of 'The Great British Bake-off' and 'The Sims 4', there is nothing better than dive into my biggest love and discover even more beautiful corners. Thank you.


You Might Also Like

0 reacties